Zašto je preporučljivo učenje jezika u grupi? - Beogradski jezički kamp 2020
6.jpg

Zašto je preporučljivo učenje jezika u grupi?

Učenje različitih stranih jezika, već od najranijeg uzrasta neizostavni je deo odrastanja. Ako već postoji mogućnost kao i volja za usvajanje stranog jezika, onda  tome treba pristupiti na pravi način.

PREDNOST UČENJA JEZIKA U GRUPI

Više interakcije

Kada dete pohađa individualne časove sa profesorom, on je njegov jedini sagovornik. Česti vid komunikacije na “jedan na jedan” časovima je puko postavljanje pitanja od strane profesora i odgovor učenika na isto, što često stvara jednoličnu sliku. Nasuprot tome, u grupi će dete imati onoliko potencijalnih sagovornika koliko je ostalih učenika u grupi. To će ga pripremiti za realne situacije zbog kojih i uči jezik, a to je komunikacija sa nekim ko nije njegov profesor.

Dinamičnost

Više interakcije znači i više dinamičnosti. Kako su deca puna energije, a pritom i često sklona dekoncentraciji na času, najbolji način usklađivanja obe navedene pojave je često menjanje aktivnosti na nastavi. U grupi je zastupljen široki spektar aktivnosti, koji odstupaju od standarnog odnosa profesor-učenik i obuhvata razne igrice, zadatke, vežbanja u paru ili u timu. Svaka aktivnost povlači za sobom određeni cilj i doprinosi napretku ali i raznolikosti u nastavi.

Rad u paru i timovima

Sve aktivnosti učenika u paru ili manjim grupama, dovode do opuštenosti i slobode kod samih učenika, što nije česta pojava kada se dete susreće samo sa profesorom. Ono što je najlepši rezultat ovih aktivnosti je ležernija konverzacija na izučavanom jeziku, kao i manji strah od pravljenja grešaka.

Korist od grešaka drugih

Kada dete sluša druge učenike dok govore, primetiće određene greške ili će čuti od profesora korigovanje istih. To će mu pomoći da bude pažljiviji dok govori, jer se u tom dobu izražajno vidi želja za nadmetanjem, te će se potruditi da ne ponovi iste greške. Sa druge strane, a i ono što je samom profesoru važnije, je da uz pomoć grešaka i spontanih korigovanja istih oslobodi učenike od stalnog straha.  Tako će aktivnije učestvovati u sopstvenom napredovanju i opuštenije stupiti u konverzaciju, bez straha od pravljenja grešaka.

Međusobna motivacija

U dobu osnovne škole, a neretko i kasnije u životu, dešava se da se dodatno motivišemo, ako vidimo da je ista stvar nekome drugom pošla za rukom. Deca mogu u svojim drugarima iz grupe međusobno videti uzora i truditi se da budu podjednako uspešni.

Zanimljivost

Rad sa više učenika pruža mogućnost koršćenja raznovrsnih aktivnosti u nastavi, koje pomažu u savladavanju određenih leksičkih i gramatičkih jedinica. Društve igre, gluma, kao i igrice koje zahtevaju kretanje unutar učionice, na primer prilikom potrage za skrivenim blagom doprinose da se strani jezik usvaja neposredno kroz igru i razonodu. Osim toga, u razgovoru sa drugim učenicima čuće se više različitih ideja i mišljenja o nekoj temi, što će svakako razgovore o hobijima, školi, prijateljstvu itd. učiniti zanimljivijima. Neretko se dešava i to da, ono što je započeto kao kurs jezika postane ne samo koristan, nego i zabavan način da se provede vreme i donese nova i prijateljstva u nečiji život.

Pročitajte info o Letnjem jezičkom kampu

Pročitajte info o Zimskom jezičkom kampu

Pročitajte ostale Korisne tekstove