FAQ - Beogradski jezički kamp 2024

Najčešća pitanja roditelja:


 • 1. KAKO JE KONCIPIRAN NASTAVNI DEO JEZIČKOG KAMPA?
 • 2. DA LI SE NA KAMPU RADI PO ŠKOLSKOM PROGRAMU?
 • 3. KO SU PREDAVAČI NA BEOGRADSKOM JEZIČKOM KAMPU?
 • 4. U KOLIKIM GRUPAMA SE IZVODI NASTAVA?
 • 5. SA KIM ĆE DECA PROVODITI AKTIVNOSTI NAPOLJU?
 • 6. NA KOM SE JEZIKU KOMUNICIRA TOKOM AKTIVNOSTI NAPOLJU?
 • 7. DA LI JE OBEZBEĐEN PREVOZ OD MESTA NA KOME SE ODRŽAVA NASTAVA DO MESTA GDE SE ODRŽAVA PREDVIĐENA POSLEPODNEVNA AKTIVNOST?
 • 8. DA LI JE U CENU KAMPA URAČUNATA HRANA ZA UČENIKE?
 • 9. KOJI IZNOS DŽEPARCA PREDLAŽETE DA UČENIK PONESE SA SOBOM NA DNEVNOM NIVOU?
 • 10. DA LI ĆE UČENICI BITI U GRUPI SA VRŠNJACIMA ILI SA MLAĐIMA/STARIJIMA OD SEBE?
 • 11. DA LI DECA DOBIJAJU SERTIFIKAT NAKON KAMPA?
 • 12. DA LI JE ZA POHAĐANJE KAMPA NEOPHODNO PREDZNANJE ENGLESKOG JEZIKA?
 • 13. DA LI JE MOGUĆE OPREDELITI SE SAMO ZA PREPODNEVNE ILI SAMO POPODNEVNE AKTIVNOSTI?
1. KAKO JE KONCIPIRAN NASTAVNI DEO JEZIČKOG KAMPA?
FAQ

Nastava se odvija u malim grupama i bazira se na razvijanju i usavršavanju sve četiri jezičke veštine, ali na izuzetno kreativan i spontan način, putem aktivnosti koje su predmet interesovanja dece osnovnoškolskog uzrasta. Nove gramatičke i leksičke jedinice deca će usvajati kroz svoje omiljene društvene igre i aktivnosti. Cilj nam je da povećamo stepen samopouzdanja dece u korišćenju stranog jezika. Služeći se od samog početka isključivo engleskim jezikom, a zahvaljujući najsavremenijim nastavnim metodama,  polaznici Beogradskog jezičkog kampa srušiće sve jezičke barijere i usvajati pravilan izgovor, u timu visokokvalifikovanih predavača.

2. DA LI SE NA KAMPU RADI PO ŠKOLSKOM PROGRAMU?
FAQ

Sama nastava je daleko od tradicionalne školske nastave, koja podrazumeva strogu upotrebu udžbenika i neretko primenu gramatičko-prevodnog metoda u radu. Iako će teme koje će se obrađivati na nastavi, biti u skladu sa nivoom znanja polaznika, njihovim godinama i interesovanjima, način obrađivanja tih tema biće potpuno drugačiji i nesvakidašnji. Na izuzetno kreativan način podstiče se razvoj svih jezičkih veština, sa akcentom na razvoju govorne veštine. Pored jezika, polaznici kampa steći će neprocenjivo znanje o kulturi, tradiciji i običajima naroda čiji jezik uče.

3. KO SU PREDAVAČI NA BEOGRADSKOM JEZIČKOM KAMPU?
FAQ

Predavači na Beogradskom jezičkom kampu su diplomirani profesori engleskog  jezika. Oni su visokostručni filolozi, izuzetni pedagozi i stručnjaci u svom poslu. Svi predavači na EQUILIBRIO  jezičkom kampu specijalizovani su za rad sa decom osnovnoškolskog uzrasta i imaju višegodišnje iskustvo u radu sa decom.

4. U KOLIKIM GRUPAMA SE IZVODI NASTAVA?
FAQ

Nastava na EQUILIBRIO  jezičkom kampu izvodi se u  mentorskim grupama  i zahvaljujući tome brzo i lako dolazi se do fenomenalnih rezultata i ispunjenja ciljeva koje smo sebi zadali. Rad u mentorskim grupama koji dozvoljava primenu individulanog pristupa, ali i primenu različitih grupnih aktivnosti koje su od neprocenjivog značaja prilikom usvajanja stranog jezika kod dece.

5. SA KIM ĆE DECA PROVODITI AKTIVNOSTI NAPOLJU?
FAQ

Nakon aktivnosti unutra,  u učionici, kamperima i njihovim profesorima pridružiće se tim mladih ali iskusnih stručnih saradnika, vodiča, sportista i animatora. Popodnevne aktivnosti napolju osmišljene su tako da deci pruže priliku za učešće u brojnim jezičkim i sportskim igrama i da na aktivan, zabavan i izuzetno kvaliltetan način provedu vreme daleko od računara, televizije i mobilnih telefona.

6. NA KOM SE JEZIKU KOMUNICIRA TOKOM AKTIVNOSTI NAPOLJU?
FAQ

Na svim aktivnostima unutra, u učionici i napolju, u prirodi, polaznici EQUILIBRIO  jezičkog kampa komuniciraće na engleskom jeziku.  Svi profesori, vodiči, animatori i saradnici koji će provoditi vreme sa decom govoriće sa njima i obraćati im se isključivo na stranom jeziku. Cilj Programa je da kamperi steknu samopouzdanje i u potpunosti se oslobode u komunikaciji na stranom jeziku koji uče a to je najlakše postići kroz kreativne i zabavne aktivnosti koje su prilagođene uzrastu i interesovanjima dece.

7. DA LI JE OBEZBEĐEN PREVOZ OD MESTA NA KOME SE ODRŽAVA NASTAVA DO MESTA GDE SE ODRŽAVA PREDVIĐENA POSLEPODNEVNA AKTIVNOST?
FAQ

Organizacija svakog dana, od početka prvog časa do kraja vannastavne aktivnosti (tokom realizovanja Programa) u nadležnosti je i organizaciji Jezičkog centra EQUILIBRIO KIDS. Obaveza roditelja je da dovede dete u prostorije Centra najranije u 8:30h i dođe po svoje dete u 17h.

8. DA LI JE U CENU KAMPA URAČUNATA HRANA ZA UČENIKE?
FAQ

Budući da svaki polaznik ima specifične zahteve i potrebe po pitanju hrane koju konzumira ili ne konzumira, organizatori kampa ne obezbeđuju hranu tokom boravka na kampu.
Polaznici EQUILIBRIO  jezičkog kampa svakoga dana tokom trajanja programa mogu sami donositi  svoj obrok ili se opredeljuju za dodatnu opciju uplate ishrane kod ketering službe sa kojom Centar sarađuje tokom realizovanja Programa. Prilikom potpisivanja ugovora o pohađanju Programa, svakom roditelju biće ponuđena ova opcija.
9. KOJI IZNOS DŽEPARCA PREDLAŽETE DA UČENIK PONESE SA SOBOM NA DNEVNOM NIVOU?
FAQ

S obzirom na to da EQUILIBRIO Letnji jezički kamp podrazumeva i svakodnevno druženje napolju, van učionice, kada to vremenski uslovi dozvoljavaju, većina polaznika se opredeljuje za kupovinu flaširane vode, nekog drugog napitka ili omiljenog slatkiša i to svakodnevno, tako da preporučujemo da dzeparac ne bude veći od 150 do 200 dinara po danu.

10. DA LI ĆE UČENICI BITI U GRUPI SA VRŠNJACIMA ILI SA MLAĐIMA/STARIJIMA OD SEBE?
FAQ

Cilj pohađanja EQUILIBRIO jezičkog kampa je oslobađanje polaznika u komunikaciji na sengleskom jeziku. Upravo zbog toga, trudimo se da prilikom formiranja grupa uzmemo u obzir kako uzrast i interesovanja osnovaca, tako i njihovo predznanje iz stranog jezika koji uče.  Homogene grupe i individualni pristup svim polaznicima ućiniće proces napretka u komunikaciji na strnaom jeziku bržim i lakšim.

11. DA LI DECA DOBIJAJU SERTIFIKAT NAKON KAMPA?
FAQ

Svi polaznici EQUILIBRIO jezičkog kampa će po završetku programa, na završnoj svečanosti, dobiti diplome o završenom dvonedeljnom intenzivnom programu jezičke obuke. Pored opštih diploma, pripremili smo i specijalne diplome za NAJ kampere, ali i za sve one koji su pokazali najrazličitije talente i vredne osobine.

12. DA LI JE ZA POHAĐANJE KAMPA NEOPHODNO PREDZNANJE ENGLESKOG JEZIKA?
FAQ

Da, predznanje jeste neophodno nezavisno od toga da li je dete mlađi ili stariji osnovac. Predznanje  engleskog jezika je od izuzetnog značaja jer ćemo tokom realizacije kampa kroz čitav niz pažljivo odabranih i detaljno osmišljenih aktivnosti aktivirati pasivno, ali i proširivati postojeće znanje. Deci će biti omogućeno da se nаđu u realnim svakodnevnim situacijama u kojima će se snalaziti i komunicirati na ciljnom jeziku. Time će i biti postignut osnovni cilj ovog druženja, a to je komunikacija na ciljnom stranom jeziku.

13. DA LI JE MOGUĆE OPREDELITI SE SAMO ZA PREPODNEVNE ILI SAMO POPODNEVNE AKTIVNOSTI?
FAQ

Nažalost, ne postoji takva mogućnost. Kamp je osmišljen kao celodnevno druženje i to tako da se na prepodnevnim aktivnostima deca u leksičkom i gramatičkom pogledu pripremaju za zadatke i izazove pred kojima će se naći istog dana u toku poslepodnevnih aktivnosti. S tim u vezi, poslepodnevne aktivnosti ne funkcionišu nezavisno od prepodnevnih, već su neraskidiva celina. Svakom polazniku pružamo šansu da osveži svoje znanje, sazna nešto novo, ovoga puta sa akcentom na praktičnoj primenljivosti u realnim životnim okolnostima.