Cenovnik - EQUILIBRIO BEOGRADSKI JEZIČKI KAMP


CENA KAMPA
OBUHVATA:


Upis na Kamp

Pohađanje programa

Materijal za kreativne radionice

Jezičke i kreativne radionice

Osiguranje polaznika

Izdavanje diplome139 €

REGULARNA CENA


119 €

PROMO CENA


ONLINE PRIJAVA061 26 10 328


NAČINI PLAĆANJA:


U celosti

plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate
CENA KAMPA
NE OBUHVATA:


Ishranu kampera tokom trajanja programa

Svim roditeljima biće ponuđen ketering