Prijava - EQUILIBRIO JEZIČKI KAMP

PRIJAVA
za Letnji jezički kamp 2023.


  Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

  Ime i prezime učenika:

  Razred koji učenik pohađa:

  Smena za koju se učenik prijavljuje:

  *NOVA SMENA od 12.6. do 23.6. realizuje se samo na lokaciji Belville i broj mesta je ograničen.

  Lokacija za pohađanje kampa:

  Ime i prezime jednog roditelja/staratelja:

  Broj mobilnog telefona roditelja/staratelja:

  I -mejl roditelja/staratelja:

  *Klikom na dugme Pošaljite, dajem saglasnost da me predstavnik Jezičkog centra EQUILIBRIO KIDS može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)