PRIJAVA
za Letnji jezički kamp 2019.


Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

Ime i prezime učenika:

Razred koji učenik pohađa:

Smena za koju se učenik prijavljuje:

Jezik za koji se učenik prijavljuje:

Lokacija za pohađanje kampa:

Ime i prezime jednog roditelja/staratelja:

Broj mobilnog telefona roditelja/staratelja:

I -mejl roditelja/staratelja:

*Klikom na dugme Pošaljite, dajem saglasnost da me predstavnik Jezičkog centra EQUILIBRIO KIDS može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)