Prijava

prijava-jezicki-kamp-equilibrio-kids

Prijavu za Equilibrio jezički kamp - zima 2019. moguće je obaviti na sledeće načine:

  • Ličnim dolaskom roditelja/staratelja
  • Slanjem i-mejl-a na: info@jezickikamp.com
  • Popunjavanjem aplikacionog formulara u nastavku

ON -LINE Aplikacioni formular:

Popunjavanje formulara zaštićeno je SSL enkripcijom.

Ime i prezime učenika:

Učenik je upisan u:

Smena za koju se učenik prijavljuje:

Jezik za koji se učenik prijavljuje:

Lokacija za pohađanje kampa:

Naziv osnovne škole:

Ime i prezime jednog roditelja/staratelja:

Broj mobilnog telefona roditelja/staratelja:

I -mejl roditelja/staratelja:

*Pitanja označena zvezdicom, popunjavaju SAMO roditelji
čija deca nisu iz Beograda, a žele da učestvuju na kampu.

*Ime i prezime osobe kod koje je dete smešteno za vreme kampa:

*Srodstvo sa osobom kod koje je dete smešteno za vreme kampa:

*Adresa na kojoj je dete smešteno za vreme kampa:

*Mob. tel. osobe kod koje je dete smešteno za vreme kampa:

*I -mejl osobe kod koje je dete smešteno za vreme kampa:

*Klikom na dugme Pošaljite, dajem saglasnost da me predstavnik Jezičkog centra EQUILIBRIO KIDS može lično kontaktirati u vezi sa prijavom na ovaj kurs jezika. (putem telefona ili i-mejla)