Koju dodatnu korist dete stiče učenjem stranog jezika? - Beogradski jezički kamp 2020
2.jpg

Koju dodatnu korist dete stiče učenjem stranog jezika?

Deca imaju prirodnu sposobnost da nauče strani jezik. Njihov mozak, koji se još razvija, u stanju je da ga usvoji sa punim kapacitetom. Kasnije u životu nije tako prirodno i tako lako naučiti strani jezik. Deci je to na kognitivnom planu jednako lako kao usvajanje maternjeg jezika. Izlažući dete stranom jeziku u najranijem uzrastu, omogućavate mu da optimalno iskoristi svoj jezički potencijal.

Lingvistička korist

Deca mogu da steknu fluentnost poput maternjeg govornika jednako lako kao što uče da hodaju, dok odrasli učenici moraju da uče pomoću već usvojenih sistema svog maternjeg jezika, učeći gramatička pravila i radeći razne vežbe. Deca uče prirodno, upijajući zvuke, strukture, intonativne šeme i pravila stranog jezika, poput maternjeg. Mlad mozak je urođeno fleksibilan i spreman da prirodno usvoji jezik.

Iako neki roditelji brinu da će rano učenje stranog jezika ometati usvajanje maternjeg, zapravo je obrnut slučaj. Dete koje uči strani jezik je izloženo potpuno novoj jezičkoj strukturi, što ga čini svesnijim leksike i gramatike. Kada uče nove mehanizme, to obično čine u poređenju sa svojim maternjim jezikom. Na taj način postaju svesniji svog jezika i razvijaju sluh za suptilne razlike u svakom jeziku ponaosob. Maternji jezik obično ne učimo tako temeljno iz jednostavnog razloga što ga prirodno usvajamo, ali kada imamo još jedan jezik nasuprot njemu, svoj maternji jezik ćemo posmatrati sa više interesovanja.

Kognitivna korist

Deca koja uče strani jezik imaju bolje kognitivne rezultate u gotovo svim veštinama u osnovnoj školi. Bolje rešavaju probleme, snalaze se u prostoru i kreativniji su. Rano učenje stranog jezika podstiče fleksibilnost u razmišljanju i veštine komunikacije, pomažući deci da stvari posmatraju iz više perspektiva. Kada kao mladi učite više jezika, trenirate mozak da analizira bitne informacije i da zanemari nebitne, što je veština koja kasnije podstiče bolju fokusiranost, pamćenje, veštine planiranja i obavljanja više stvari istovremeno.

Govornici više jezika koriste veći deo mozga u odnosu na govornike samo jednog jezika i bolji su od njih na testovima kreativnosti. Što više koristimo mozak, to on bolje radi. Učenje novog jezika podrazumeva upoznavanje sa novim vokabularom i pravilima koje prenosimo u komunikaciju. Ovo jača memoriju jer mozak bolje čuva informacije. Zbog toga poliglote imaju mozak koji je bolji i brži u pamćenju imena, uputstava, listi i slično.

Pročitajte info o Letnjem jezičkom kampu

Pročitajte info o Zimskom jezičkom kampu

Pročitajte ostale Korisne tekstove