Učenje dva jezika | EQUILIBRIO JEZIČKI KAMP

Učenje dva jezika

Većina roditelja se pita da li je i kada je pravo vreme da dete počne da uči strane jezike? Šta učenje stranog jezika, zapravo, može kao benefit, da donese detetu? Mogućnosti su velike. Osim što deca u ranijem uzrastu mogu na vrlo jednostavan i kreativan način, bez opterećenja pravilima, da usvoje strani jezik gotovo na isti način kao i maternji jezik,  naučno je dokazano i da učenje čak dva strana jezika pruža značajne kognitivne prednosti deci.

Da ovo nisu samo nagađanja potvrđuje studija doktorantkinje s belgijskog Univerziteta u Gentu. Naime, sprovedeno je istraživanje u grupi od 54 mališana predškolskog uzrasta koji se nalaze na istom nivou lingvističkog razvoja i nivoa inteligencije.

Deca su podeljena u dve grupe od kojih je jedna pohađala nastavu na na maternjem jeziku isključivo dok je druga grupa pohađala nastavu na čak dva jezika, francuskom i holandskom.

Ceo ovaj “eksperiment” trajao je godinu dana da bi rezultati dobijeni ovim istraživanjem pokazali vrlo zanimljive podatke. Ova naučnica je, putem testova, uporedila intelektualne sposobnosti dece koja su učestvovala u istraživanju.

"Posle godinu dana, deca koja su imala dvojezičnu nastavu ostvarila su bolje rezultate na testovima inteligencije od dece koja su školu pohađala samo na maternjem jeziku", kazala je autorka studije Evi Vumans, prenose belgijski mediji.

Učenje stranih jezika postala je obaveza jer su jezici, pogotovo engleski, dostupni u svim sverama interesovanja dece. Korišćenje računara, igranje igrica i mogućnost sporazumevanja sa vršnjacima se gotovo ne može zamisliti bez znanja stranog jezika. Dakle, pravo je vreme da svojoj deci ponudite mogućnost da se na vreme opredele za učenje stranog jezika jer ćete na taj način učiniti mnogo za dobrobit svojih mališana.

Pročitajte info o Letnjem jezičkom kampu

Pročitajte info o Zimskom jezičkom kampu

Pročitajte ostale Korisne tekstove