Salaš

Poseta jednom salašu nadomak Beograda, omogućila je kamperima da u prelepom etno ambijentu uče o našoj narodnoj tradiciji i običajima i to na engleskom ili nemačkog jeziku. Kamperi su imali priliku da uživaju družeći se sa domaćim zivotinjama i hraneći ih, a nakon pauze za ručak, kroz jezičke igre u prirodi bogatili su svoj fond reči.