Najčešća pitanja

1. Kako je koncipiran nastavni deo jezičkog kampa?

Nastava se odvija u malim grupama i bazira se na razvijanju i usavršavanju sve četiri jezičke veštine, ali na izuzetno kreativan i spontan način, putem aktivnosti koje su predmet interesovanja dece osnovnoškolskog uzrasta. Nove gramatičke i leksičke jedinice deca će usvajati kroz svoje omiljene društvene igre i aktivnosti, ali to nije sve... Cilj nam je da povećamo stepen samopouzdanja dece u korišćenju stranog jezika. Služeći se od samog početka isključivo engleskim ili nemačkim jezikom, a zahvaljujući najsavremenijim nastavnim metodama,  polaznici Beogradskog jezičkog kampa srušiće sve jezičke barijere i usvajati odličan izgovor, u timu visokokvalifikovanih predavača.

2. Da li se na kampu radi po školskom programu?

Sama nastava je daleko od tradicionalne školske nastave, koja podrazumeva strogu upotrebu udžbenika i neretko primenu gramatičko-prevodnog metoda u radu. Iako će teme koje će se obrađivati na nastavi, biti u skladu sa nivoom znanja polaznika, njihovim godinama i interesovanjima, način obrađivanja tih tema biće potpuno drugačiji i nesvakidašnji. Na izuzetno kreativan način podstiče se razvoj svih jezičkih veština, sa akcentom na razvoju govorne veštine. Pored jezika, polaznici kampa steći će neprocenjivo znanje o kulturi, tradiciji i običajima naroda čiji jezik uče.

3. Ko su predavači na Beogradskom jezičkom kampu?

Predavači su diplomirani profesori stranih jezika, visokostručni filolozi, izuzetni pedagozi i stručnjaci u svom poslu, sa višegodišnjim iskustvom kada je u pitanju rad sa decom.

4. U kolikim grupama se izvodi nastava?

Radi se u malim grupama u proseku od 6 do 8 polaznika, maksimum 10. Upravo u tako malim grupama brzo i lako dolazi se do fenomenalnih rezultata i ispunjenja ciljeva koje smo sebi zadali. Ovo je optimalan broj polaznika po grupi, koji dozvoljava primenu individulanog pristupa, ali i primenu različitih grupnih aktivnosti koje su od neprocenjivog značaja prilikom usvajanja stranog jezika kod dece.

5. Sa kim će deca provoditi poslepodnevne aktivnosti?

Nakon nastavnog dela, deci i njihovim profesorima će se pridružiti tim stručnih saradnika, vodiča i vrhunskih animatora u popodnevnim aktivnostima . Deca će na aktivan, bogat i izuzetno kvaliltetan način provesti svoje poslepodne daleko od računara i televizije.

6. Na kom se jeziku komunicira na vannastavnim aktivnostima?

Na svim nastavnim i vannastavnim aktivnostima komunicira se isključivo na ciljnom jeziku, tj. engleskom ili nemačkom. Svi profesori, vodiči, animatori i saradnici koji će provoditi vreme sa decom govoriće sa njima i obraćati im se na stranom jeziku.

7. Da li je obezbeđen prevoz od mesta na kome se održava nastava do mesta gde se održava predviđena poslepodnevna vannastavna aktivnost?

Organizacija čitavog dana, od početka prvog časa do kraja vannastavne aktivnosti, u nadležnosti je i organizaciji Centra EQUILIBRIO. Za sve polaznike obezbeđen je prevoz od mesta na kome se održava nastava do mesta gde se održava predviđena poslepodnevna vannastavna aktivnost.

8. Da li je u cenu kampa uračunata hrana za učenike?

Deci će svakog dana biti obezbeđeni voćni sokovi. Budući da svaki učenik ima specifične zahteve oko hrane koju preferira, organizatori kampa ne obezbeđuju hranu, već učenici sami svakog dana donose svoj obrok ili se opredeljuju za dodatnu opciju uplate ishrane kod ketering službe.

9. Koji iznos džeparca predlažete da učenik ponese sa sobom na dnevnom nivou?

Obzirom da se kamp organizuje u letnjim ili zimskim mesecima, a da kamp podrazumeva i druženje van učionice, većina učenika
opredeliće se za kupovinu flaširane vode, sladoleda ili nekog osvežavajućeg napitka u skladu sa godišnjim dobom, što ukupno na dnevnom nivou ne prelazi iznos od 150,00 do 200,00 dinara.

10. Da li će učenici biti u grupi sa vršnjacima ili sa mlađima/starijima od sebe?

Svaki učenik uradiće pre početka programa ulazni test (pismeni i/ili usmeni) kako bismo precizno odredili nivo predznanja sa kojim se upisuje na jezički kamp. Cilj nam je da grupe budu homogene, odnosno, da se ne vodimo godinom rođenja, već nivoom znanja, a u cilju što bržeg napretka svakog  polaznika ponaosob.

11. Da li deca dobijaju sertifikat nakon kampa?

Sva deca će po završetku programa polagati test znanja i dobiti diplome o završenom dvonedeljnom intenzivnom programu
jezičke obuke.

12. Da li je za pohađanje kampa neophodno predznanje nemačkog, odnosno engleskog jezika?

Da, predznanje jeste neophodno nezavisno od toga da li je dete mlađi ili stariji osnovac. Prilikom upisa, obavlja se testiranje, te se na osnovu postignutih rezultata, bira adekvatna grupa za svakog polaznika. Predznanje nemačkog, odnosno engleskog jezika je od izuzetnog značaja jer ćemo tokom realizacije kampa kroz čitav niz pažljivo odabranih i detaljno osmišljenih aktivnosti aktivirati pasivno, ali i proširivati postojeće znanje. Deci će biti omogućeno da se nаđu u realnim svakodnevnim situacijama u kojima će se snalaziti i komunicirati na ciljnom jeziku. Time će i biti postignut osnovni cilj ovog druženja, a to je komunikacija na odabranom stranom jeziku.

13. Da li je moguće opredeliti se samo za prepodnevne ili samo popodnevne aktivnosti?

Nažalost, ne postoji takva mogućnost. Kamp je osmišljen kao celodnevno druženje i to tako da se na prepodnevnim nastavnim aktivnostima deca u leksičkom i gramatičkom pogledu pripremaju za zadatke i izazove pred kojima će se naći istog dana u toku poslepodnevnih aktivnosti. S tim u vezi, poslepodnevne aktivnosti ne funkcionišu nezavisno od prepodnevnih, već su neraskidiva celina. Svakom polazniku pružamo šansu da osveži svoje znanje, sazna nešto novo, ovoga puta sa akcentom na praktičnoj primenljivosti u realnim životnim okolnostima.

Pogledajte CENOVNIK PROGRAMA