Najčešća pitanja

najcesca-pitanja-roditelja-ucenje-engleskog-jezika

KAKO JE KONCIPIRAN NASTAVNI DEO JEZIČKOG KAMPA?

Nastava se odvija u malim grupama i bazira se na razvijanju i usavršavanju sve četiri jezičke veštine, ali na izuzetno kreativan i spontan način, putem aktivnosti koje su predmet interesovanja dece osnovnoškolskog uzrasta. Nove gramatičke i leksičke jedinice deca će usvajati kroz svoje omiljene društvene igre i aktivnosti, ali to nije sve... Cilj nam je da povećamo stepen samopouzdanja dece u korišćenju stranog jezika. Služeći se od samog početka isključivo engleskim jezikom, a zahvaljujući najsavremenijim nastavnim metodama,  polaznici EQUILIBRIO Zimskog kampa srušiće sve jezičke barijere i usvajati odličan izgovor, u timu visokokvalifikovanih predavača.

DA LI SE NA KAMPU RADI PO ŠKOLSKOM PROGRAMU?

Sama nastava je daleko od tradicionalne školske nastave, koja podrazumeva strogu upotrebu udžbenika i neretko primenu gramatičko-prevodnog metoda u radu. Iako će teme koje će se obrađivati na nastavi, biti u skladu sa nivoom znanja polaznika, njihovim godinama i interesovanjima, način obrađivanja tih tema biće potpuno drugačiji i nesvakidašnji. Na izuzetno kreativan način podstiče se razvoj svih jezičkih veština, sa akcentom na razvoju govorne veštine. Pored jezika, polaznici kampa steći će neprocenjivo znanje o kulturi, tradiciji i običajima naroda čiji jezik uče.

KO SU PREDAVAČI NA BEOGRADSKOM JEZIČKOM KAMPU?

Predavači su diplomirani profesori stranih jezika, visokostručni filolozi, izuzetni pedagozi i stručnjaci u svom poslu, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom.

U KOLIKIM GRUPAMA SE IZVODI NASTAVA?

Radi se u malim grupama u proseku od 6 do 8 polaznika, maksimum 10. Upravo u tako malim grupama brzo i lako dolazi se do fenomenalnih rezultata i ispunjenja ciljeva koje smo sebi zadali. Ovo je optimalan broj polaznika po grupi, koji dozvoljava primenu individulanog pristupa, ali i primenu različitih grupnih aktivnosti koje su od neprocenjivog značaja prilikom usvajanja stranog jezika kod dece.

SA KIM ĆE DECA PROVODITI POSLEPODNEVNE AKTIVNOSTI?

Nakon nastavnog dela, deci i njihovim profesorima će se pridružiti tim stručnih saradnika, vodiča i vrhunskih animatora u popodnevnim aktivnostima . Deca će na aktivan, bogat i izuzetno kvaliltetan način provesti svoje poslepodne daleko od računara i televizije.

NA KOM SE JEZIKU KOMUNICIRA NA VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA?

Na svim nastavnim i vannastavnim aktivnostima komunicira se isključivo na engleskom jeziku. Svi profesori, vodiči, animatori i saradnici koji će provoditi vreme sa decom govoriće sa njima i obraćati im se na stranom jeziku.

DA LI JE OBEZBEĐEN PREVOZ OD MESTA NA KOME SE ODRŽAVA NASTAVA DO MESTA GDE SE ODRŽAVA PREDVIĐENA POSLEPODNEVNA VANNASTAVNA AKTIVNOST?

Organizacija čitavog dana, od početka prvog časa do kraja vannastavne aktivnosti, u nadležnosti je i organizaciji Centra EQUILIBRIO. Za sve polaznike obezbeđen je prevoz od mesta na kome se održava nastava do mesta gde se održava predviđena poslepodnevna vannastavna aktivnost.

DA LI JE U CENU KAMPA URAČUNATA HRANA ZA UČENIKE?

Budući da svaki učenik ima specifične zahteve oko hrane koju preferira, organizatori kampa ne obezbeđuju hranu, već učenici sami svakog dana donose svoj obrok ili se opredeljuju za dodatnu opciju uplate ishrane kod ketering službe.

DA LI ĆE UČENICI BITI U GRUPI SA VRŠNJACIMA ILI SA MLAĐIMA/STARIJIMA OD SEBE?

Svaki učenik bice testiran pre početka programa kako bismo precizno odredili nivo predznanja sa kojim se upisuje na jezički kamp. Cilj nam je da grupe budu homogene, odnosno, da se ne vodimo godinom rođenja, već nivoom znanja, a u cilju što bržeg napretka svakog  polaznika ponaosob.

DA LI DECA DOBIJAJU SERTIFIKAT NAKON KAMPA?

Sva deca će po završetku programa dobiti diplome o završenom sedmodnevnom intenzivnom programu
jezičke obuke.

DA LI JE ZA POHAĐANJE KAMPA NEOPHODNO PREDZNANJE ENGLESKOG JEZIKA?

Da, predznanje je neophodno. Prilikom upisa, obavlja se testiranje, te se na osnovu postignutih rezultata, bira adekvatna grupa za svakog polaznika. Predznanje engleskog jezika je od izuzetnog značaja jer ćemo tokom realizacije kampa kroz čitav niz pažljivo odabranih i detaljno osmišljenih aktivnosti aktivirati pasivno, ali i proširivati postojeće znanje. Deci će biti omogućeno da se nаđu u realnim svakodnevnim situacijama u kojima će se snalaziti i komunicirati na ciljnom jeziku. Time će i biti postignut osnovni cilj ovog druženja, a to je komunikacija na odabranom stranom jeziku.

DA LI JE MOGUĆE OPREDELITI SE SAMO ZA PREPODNEVNE ILI SAMO POPODNEVNE AKTIVNOSTI?

Nažalost, ne postoji takva mogućnost. Kamp je osmišljen kao celodnevno druženje i to tako da se na prepodnevnim nastavnim aktivnostima deca u leksičkom i gramatičkom pogledu pripremaju za zadatke i izazove pred kojima će se naći istog dana u toku poslepodnevnih aktivnosti. S tim u vezi, poslepodnevne aktivnosti ne funkcionišu nezavisno od prepodnevnih, već su neraskidiva celina. Svakom polazniku pružamo šansu da osveži svoje znanje, sazna nešto novo, ovoga puta sa akcentom na praktičnoj primenljivosti u realnim životnim okolnostima.

Na Zimski jezički kamp možete se prijaviti i popunjavanjem ONLINE formulara klikom na: PRIJAVA

najcesca-pitanja-roditelja-ucenje-nemackog-jezika