Koristi od ucenja stranog jezika kod dece | EQUILIBRIO JEZIČKI KAMP

Koristi od učenja stranog jezika kod dece

Mala deca imaju jedinstvenu sposobnost da nauče strani jezik. Njihov mozak koji se još razvija je u stanju da ga usvoji sa punim kapacitetom. Nikada kasnije u životu nije tako prirodno i tako lako naučiti strani jezik. Deci je to na kognitivnom planu jednako lako kao usvajanje maternjeg jezika. Izlažući dete stranom jeziku dok je još malo, omogućavate mu da optimalno iskoristi svoj jezički potencijal, što formira um u njegovoj najfleksbilnijoj fazi. Ako iskoriste ovu priliku, mladi učenici imaju dve vrste koristi – lingvističku i kognitivnu:

Lingvistička korist

Mala deca mogu da steknu fluentnost poput maternjeg govornika jednako lako kao što uče da hodaju, za razliku od odraslih. Dok odrasli učenici moraju da uče pomoću već usvojenih sistema svog maternjeg jezika, učeći gramatička pravila i radeći razne vežbe, mala deca uče prirodno, upijajući zvuke, strukture, intonativne šeme i pravila stranog jezika intuitivno kao i svoj maternji. Mlad mozak je urođeno fleksibilan i neponovljivo spreman da prirodno usvoji jezik.

Iako se neki roditelji brinu da će rano učenje stranog jezika da ometa usvajanje maternjeg, zapravo je obrnut slučaj. Dete koje uči strani jezik je izloženo potpuno novoj jezičkoj strukturi, što ga čini svesnijim leksike, gramatike, konjugacije, idioma, rečeničnih struktura i značenja. Kada uče ove nove mehanizme, to obično čine u poređenju sa svojim maternjim jezikom. Na taj način postaju još više svesni svog jezika i razvijaju sluh za suptilne razlike u svakom jeziku ponaosob. Maternji jezik obično ne učimo tako temeljno iz jednostavnog razloga što ga prirodno usvajamo, ali kada imamo još jedan jezik nasuprot njemu, svoj maternji jezik ćemo posmatrati sa više interesovanja.

Kognitivna korist

Deca koja uče strani jezik imaju bolje kognitivne rezultate u svim osnovnim veštinama u osnovnoj školi. Bolje rešavaju probleme, snalaze se u prostoru i kreativniji su. Rano učenje stranog jezika podstiče fleksibilnost u razmišljanju i veštine komunikacije, pomažući deci da stvari posmatraju iz više perspektiva. Kada kao mladi učite više jezika, trenirate mozak da analizira bitne informacije i da zanemari nebitne, što je veština koja kasnije podstiče bolju fokusiranost, pamćenje, veštine planiranja i obavljanja više stvari istovremeno. Ovo poslednje je ponekad vrlo stresno onima koji u tome nisu vešti. Ljudi koji govore više jezika lako se prebacuju sa jednog jezika na drugi i sa jednog jezičkog sistema na drugi, potpuno različiti jezički mehanizam. Ovo je veoma zahtevno i naporno, ne samo sa stanovišta jezika, nego naročito za mozak.  Ljudi koji su razvili ovu veštinu odlično obavljaju više aktivnosti istovremeno uz minimalne greške. Pored pravila i reči stranog jezika, postoje nijanse u značenjima i lokalizmi čija skrivena značenja i prihvatljivost u određenoj situaciji govornik stranog jezika često mora da uzme u obzir. Zahvaljujući tome donošenje odluka postaje oštroumnije i selektivnije.

Strani jezik je potpuno novi sistem sa posebnim pravilima, etimologijom i značenjem, a to su samo neke od kompleksnih odlika jednog jezika. Kada učimo novi jezik, mozgu se daje zadatak da prepozna tu novu jezičku strukturu. Dok mozak pronalazi značenje i koristi ovaj novi sistem da izrazi ideje, on usavršava veštine čitanja, pregovaranja i rešavanja problema. Postoje čak i studije koje dokazuju da govornici više jezika kasnije obolevaju od staračke demencije i Alchajmerove bolesti u odnosu na govornike samo jednog jezika.

Govornici više jezika koriste veći deo mozga u odnosu na govornike samo jednog jezika i bolji su od njih na testovima kreativnosti. Što više koristimo mozak, to on bolje radi. Učenje novog jezika podrazumeva upoznavanje sa novim vokabularom i pravilima koje prenosimo u komunikaciju. Ovo jača memoriju jer mozak bolje čuva informacije. Zbog toga poliglote imaju mozak koji je bolji i brži u pamćenju imena, uputstava, listi i slično.

 

Pročitajte info o Letnjem jezičkom kampu

Pročitajte info o Zimskom jezičkom kampu

Pročitajte ostale Korisne tekstove