Kako da osnovcima ucenje stranog jezika bude zabavno? | EQUILIBRIO JEZIČKI KAMP

Kako da osnovcima učenje stranog jezika bude zabavno?

Učenje stranog jezika je jedan dugotrajan proces.To je kao da gradite kulu od cigala: gradite na vrhu onoga što ste izgradili prethodnog dana. Ako posao ne obavljate iz dana u dan, vrlo brzo ćete pokušati da postavite cigle na prazan prostor. Iz tog razloga je veoma važno da se učenju pristupi odgovorno. Ali, kako uticati na učenika da učenje bude upravo takvo, podržano konstantnom motivacijom i osećajem da se „gradnja“ odvija po planu?

Učenje stranog jezika nije kao učenje drugih predmeta. Ono uključuje preuzimanje elemenata iz druge kulture. Iz tog razloga đacima treba uliti samopouzdanje i uvesti ih u svet koji se u potpunosti razlikuje od kulture u kojoj odrastaju, a da to, iako drugačije, njima bude blisko i razumno. Ključ je upravo u samopouzdanju. Onaj ko ovde ima glavni učinak je profesor jer je na njemu odgovornost sticanja poverenja svojih đaka i prevazilaženje, kao i razumevanje faktora nebliskosti i različitosti materije koja se uči i kojom je potrebno što pre se služiti. Profesor jezik približava đacima tako što ih, pa makar i kroz razmišljanja, odvodi u daleke zemlje gde upoznaju ljude, a pritom, dajući im feedback, čini da se svaki đak oseti sigurnim dok kroči na nikada do sada istraženo polje.

A šta li taj svemogući profesor radi kako bi nastava bila zanimljiva?

Nastava jezika sačinjena je od više činilaca koji nipošto ne smeju da se zanemare, niti da oodstupaju od cilja i interesa grupe koja uči. Materijal kojim se služi profesor mora biti prožet i njegovom spremnošću da na sve to nadogradi svoj lični stav i prilagodi se interesovanjima grupe, navede ih na razmišljanje i učini da iza svake jedinice otkrije smisao uloženog truda. Dobar profesor ima stila, jer nastava je njegovo polje gde se uvek oseća sigurno. On ima istraživački temperament i spreman je za brainstorming i konstruktivna rešenja sa svojim đacima. Njega sa lakoćom razumeju, uvek šalje poruku koja grupu i pojedinca motiviše da nešto zajedno stvore, istraže, usvoje. Pun je priča i znanja. Na licima đaka lako prepoznaje da uče sa uživanjem i trudi se da je svaki napor njime prožet. Svakog časa ima sposobnost da vas odvede na mesta gde ćete osetiti težinu jezika, ali isto tako biti spreman da učini da se dodatno potrudite i prevaziđete blokade sa sve većom željom i smislom ovladavanja stranim jezikom. I to sve jer želi da đaci nauče, dok istovremeno on uči uz njih. Otkriva nove načine i sposobnosti kako da obezbedi odličnu atmosferu u učionici.

Učenikov stav i motivacija su najkritičniji faktori za uspešnost učenja stranog jezika. Svako dete motivisano da nauči neki jezik pokazuje određenu zainteresovanost. Ipak, motivisanost učenja u učionici uveliko zavisi od profesora, atmosfere na času, sadržaja materije kao i ličnih karakteristika đaka.

Muzika, filmovi, književnost, pozorište, fine umetnosti: lista predivnih stvari koje kultura unosi u naše živote je beskrajna, a može se reći da su jezik i kultura dve strane istog novčića. O kulturi se može naučiti mnogo, ali ne može se u potpunosti osetiti pravi duh zemlje ili naroda ukoliko ne uskočimo u potpunosti, predamo se izazovu koji počinje poznavanjem jezika.

Baš taj profesor kao glavni stub ove konstrukcije koju nazivamo stranim jezikom ima zadatak da probudi ljubav i posvećenost đaka. Njima je potreban neko ko će sve te aspiracije razumeti, obuhvatiti, upakovati ih na način koji će svakom pojedinačno biti podjednako pristupačan i zanimljiv, i učiniti ih jakim stubom u nameri da rastu više i vođeni znatiželjom.

 

Pročitajte info o Letnjem jezičkom kampu

Pročitajte info o Zimskom jezičkom kampu

Pročitajte ostale Korisne tekstove